top of page

PROJECTEN

Boomtechnisch advies

Boomtechnisch advies beslaat een breed spectrum van beheers- en beleidszaken en advies over het wel of niet weghalen van bomen of verbeteren van groeiomstandigheden.

Advies is een ruim begrip. Het kan eenvoudig in de vorm van een mondeling advies over bijvoorbeeld de soort zwam die op een boom zit. Vaak wordt een advies verwerkt in een rapport. Dit kan een advies over de toekomstverwachting zijn van bomen bijvoorbeeld na de aanleg van een weg of een gebouw. Een voorbeeld is een advies dat is gedaan aan de Zandberglaan in Breda. Hier wilde de gemeente bomen weghalen om een fietspad aan te leggen. Na advies van B-vier en politiek lobbywerk zijn de bomen behouden waarbij het fietspad is aangelegd aan de andere kant van de bomenrij. Dit onderzoek heeft zelfs de regionale krant gehaald, BN de Stem.

Bomenbeheer

B-Vier heeft verschillende terreinen in beheer met ca 100 bomen, een kantoortuin in Gilze, een voormalig klooster in Breda en een appartementencomplex in Oosterhout. Alle bomen zijn genummerd en worden regelmatig gecontroleerd op veiligheid.

bottom of page