top of page

Boomveiligheidscontrole

 

Particulieren en ondernemingen hebben een onderhoudsplicht. Dit houdt in dat ze moeten kunnen aantonen dat ze regelmatig hun bomen laten controleren op veiligheid dmv een boomveiligheidscontrole. De onderhoudsplicht is wettelijk ingesteld om aansprakelijkheid bij schade af te wenden.

Als gecertificeerd boomveiligheidscontroleur kan B-vier deze boomveiligheidscontroles uitvoeren. Boomveiligheidscontrole is ook bekend als VTA controle (Visual Tree Assessment). Indien de boom niet veilig is volgt een advies over wat er gedaan kan worden. B-vier doet regelmatig VTA controles bij hotels, bedrijven, scholen en bij particulieren al of niet voor monumentale bomen.

Speciale maatregelen

Als voorbeeld van een speciale maatregel kan het plaatsen van stormankers genoemd worden. Stormankers zijn speciaal vervaardigde touwen die vakkundig geplaatst worden. Indien de tak inscheurt hangt deze, door de stormankers, aan de andere takken. De tak kan daarna zonder extra schade aan boom afgezaagd worden.

bottom of page