top of page

Taxeren van bomen

 

Voor het bepalen van de monetaire waarde van bomen (Een boom taxeren) bestaan in Nederland in beginsel drie taxatiemethoden:

1- De Marktwaarde c.q. handelswaarde
2- De Vervangingswaarde
3- De rekenmethode volgens ‘Richtlijnen NVTB’

Bij een waardebepaling wordt een keuze gemaakt uit deze methoden, in bovenstaande volgorde.

Uw bomen zijn geld waard

Groen is duur. Dat weet u boomeigenaar en/of boombeheerder als geen ander. Bij schade aan bomen kunt u de schade verhalen op de veroorzaker. Uw NVTB-taxateur helpt u daarbij. Hij stelt vast hoeveel uw boom waard was voorafgaande aan de schade en wat de waardevermindering is als gevolg van de schade. Dan kunt u een reële schadeclaim indienen bij de aanrichter van de schade. Uit onderzoek blijkt dat steeds meer overheidsinstanties de schade aan hun bomen verhalen. De taxateur van de NVTB kan ook helpen om schade te voorkomen. Vóór de uitvoering van bepaalde werkzaamheden legt hij de waarde van bomen vast in een deskundig rapport.

Mensen houden van bomen

Bomen maken de leefomgeving aantrekkelijk. Onze maatschappij hecht veel waarde aan bomen. Totdat ze in de weg staan… Want dan worden het ineens lastposten. Als uw boom gekapt of beschadigd is zonder uw toestemming, hoeft u dat niet zomaar te accepteren. Ook úw boom is geld waard. U schakelt een NVTB-taxateur in voor een deskundige waardebepaling van uw boom. Zodat u de dader financieel aansprakelijk kunt stellen.

Deskundig advies

Ook rechtbanken, verzekeringsmaatschappijen en expertisebureaus vragen ons steeds vaker om advies. Datzelfde geldt voor groenbedrijven, woningbouwcoöperaties, cultuurtechnische bedrijven en groenadviesbureaus.

Wenst u een deskundig advies over de waarde van bomen? Neemt u dan contact met ons op.

bottom of page