top of page

Groeiplaats verbetering


Wanneer bomen niet goed groeien, vaak in een bebouwde omgeving, ligt dat meestal aan de plaats waar de boom staat (de boom groeiplaats of de standplaats). Om verbetering in de groei te bewerkstelligen zijn er verschillende mogelijkheden. Deze variëren van toevoegen van speciale compost voor bomen tot het creëren van ondergrondse groeiplaatsen.

Het verbeteren van de groeiplaats vraagt om een op-maat aanpak. Het start met het beoordelen van de standplaats en de status van de boom. Vanuit deze situatie wordt er een plan van aanpak gemaakt.

B-vier heeft veel ervaring met het verbeteren van de boom groeiplaats. We hebben vele bomen in beheer. Het boombeheer verzorgen we voor particulieren, bedrijven en gemeenten.

bottom of page