top of page

Boom planten of verplanten

 

Bomen worden geplant in het plantseizoen. Het plantseizoen voor bomen start op het moment dat zij hun bladeren laten vallen in het najaar en eindigt wanneer de nieuwe knoppen zwellen in het vroege voorjaar. Uitzonderingen voor het boom planten zijn enkele specifieke omstandigheden:

• Er wordt niet geplant als de grond zwaar bevroren is.
• Er wordt niet geplant als er veel sneeuw ligt.
• Er wordt niet geplant als de grond dusdanig verzadigd is, dat er water in het plantgat komt te staan.
• Er wordt niet geplant als er risico op structuurbederf van de bodem is.

Een boom planten of verplanten vraagt om een goede voorbereiding. De standplaats van de boom dient eerst goed voorbereid te worden. 

bottom of page